Kế hoạch phát triển lâu dài Cảng hàng không (gọi tắt là SAMP)
Các dự án ngắn hạn
Cân nhắc về mặt môi trường

Nghiên cứu “mức độ tác động” là bước đầu tiên trong dự án ngắn hạn nghiên cứu môi trường thuộc SAMP. Diễn đàn trực tuyến này là một cách để mọi người cho ý kiến nhằm xác định phạm vi các vấn đề về môi trường cần thảo luận, các tác động có thể có về mặt môi trường của các kế hoạch ngắn hạn này và các phương án lựa chọn phù hợp.

Có vài cách khác nữa để mọi người có thể cung cấp ý kiến của mình. Để biết thêm chi tiết, vui lòng nhấp chuột vào đây.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH SẮP TỚI
Tất cả các buổi thảo luận tại chỗ sẽ diễn ra từ 5:30 chiều đến 8:30 tối.

Ngày 10 tháng 9
Trường cao đẳng Highline Student Union – Nhà số 8 (City of Des Moines)

* Người tham gia có thể đỗ xe tại các bãi xe phía Tây, Bắc và Nam của trường. Sẽ có nhân viên của cảng hàng không tại từng khu vực phát vé đỗ xe miễn phí cho người tham gia.

Ngày 12 tháng 9
New Holly Gathering Hall (City of Seattle – Beacon Hill)

Ngày 17 tháng 9
Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Federal Way (City of Federal Way)

Ngày 19 tháng 9
Trung tâm sinh hoạt cộng đồng SeaTac (City of SeaTac)

Thực trạng

Tại sao lại có Kế hoạch phát triển cảng hàng không (SAMP)?

Dân số khu vực Central Puget Sound dự kiến sẽ tăng thêm 1 triệu người tính đến năm 2035. Kế hoạch phát triển lâu dài SAMP này là đề án chi tiết cho những thay đổi tại sân bay SeaTac (Seattle-Tacoma International Airport) nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Vào ngày 30 tháng 5 vừa rồi, cảng hàng không đã thực hiện một chiến dịch được xem là cần thiết trong 16 tuần nhằm nâng cao nhận thức của người dân của Kế hoạch SAMP này.

Kế hoạch SAMP này bao gồm các dự án ngắn hạn nâng cấp sân bay SeaTac, dự kiến hoàn thành trước năm 2027 trong đó chú trọng vào tác động đến môi trường. Kế hoạch SAMP cũng bao gồm kế hoạch dài hạn phát triển sân bay SeaTac với các dự án khác mà lúc này chưa xác định được mức độ tác động đến môi trường, sẽ cần phải có nghiên cứu sâu hơn vì các tác động này không dễ quan sát và phân tích ngay. Trước khi triển khai các kế hoạch lâu dài này, các bài nghiên cứu bổ sung và một quy trình đánh giá phù hợp nhằm xem xét các tác động đến môi trường sẽ được tiến hành.

Cảng hàng không hiện nay đã bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về tác động đến môi trường của các kế hoạch ngắn hạn trực thuộc SAMP, trong việc tuân thủ luật môi trường của tiểu bang (gọi tắt là SEPA) và Luật môi trường quốc gia (gọi tắt là NEPA). Các điều luật này đòi hỏi sự tham gia của dư luận. Cảng hàng không và FAA kêu gọi ý kiến của người dân nhằm xác định phạm vi các vấn đề về môi trường cần thảo luận, các tác động có thể có về mặt môi trường của các kế hoạch ngắn hạn này và các phương án lựa chọn phù hợp. Thời hạn 60 ngày đóng góp ý kiến sẽ mở từ bây giờ cho người dân và các tổ chức có liên quan, là cơ hội tốt nhất để đóng góp ý kiến của mình trong giai đoạn nghiên cứu tác động của môi trường.

Thời hạn tham gia đóng góp ý kiến
Trong suốt cuộc thảo luận quy mô lớn này, từ ngày 30 tháng 7 năm 2018 đến ngày 28 tháng 9 năm 2018, Cảng hàng không và FAA đề nghị công chúng đóng góp ý kiến nhằm xác định phạm vi các vấn đề về môi trường cần thảo luận, các tác động có thể có về mặt môi trường của các kế hoạch ngắn hạn này và các phương án lựa chọn phù hợp.

Mục tiêu và nhu cầu

Cần phải làm gì và Tại sao

Một bản trình bày về các mục tiêu và nhu cầu là tiền đề cho việc nghiên cứu tác động của môi trường. Nhu cầu là để xác định vấn đề nào cần được giải quyết, mục tiêu chính là cách để giải quyết vấn đề đó. Bản trình bày về mục tiêu và nhu cầu được dùng để định hướng các khả năng và phương án của việc nghiên cứu.

Mục tiêu
Sân bay SeaTac là kênh vận chuyển đường không chính của toàn khu vực. Mục tiêu của các kế hoạch ngắn hạn để cải thiện tính hiệu quả trong vận hành, phù hợp với sự tăng trưởng trong tương lai và đáp ứng nhu cầu về kho bãi dự trữ nguyên liệu, bao gồm nguyên liệu cải tiến dành cho ngành hàng không.

Nhu cầu
5 nhu cầu chính trong các dự án ngắn hạn được xác định như sau:

  • Khả năng cung ứng của các nhà ga hành khách sẽ được nâng cấp để trở nên hiệu quả phù hợp nhu cầu tương lai.
  • Cơ sở hạ tầng, thiết bị cũng sẽ được cung ứng thêm hỗ trợ vận tải hàng hóa.
  • Các mục chưa đúng theo quy định của Cục quản lý hàng không liên bang sẽ được thiết kế lại phù hợp với quy định
  • Giải quyết tình trạng hoãn hoặc hủy chuyến vì ùn tắc
  • Cải thiện việc thiếu kho bãi dự trữ nguyên liệu sao cho đáp ứng nhu cầu của dự án và của sân bay
Kế hoạch hành động

Các dự án ngắn hạn của SAMP

Kế hoạch hành động được lập nhằm triển khai các dự án ngắn hạn thuộc SAMP, bao gồm khoảng 30 dự án nhằm cải thiện tính hiệu quả, an toàn, tăng khả năng di chuyển đến sân bay một cách dễ dàng và nâng cấp các thiết bị hỗ trợ cho sân bay.

Các điểm chính của kế hoạch bao gồm xây dựng nhà ga thứ hai, lập một khu vực riêng dành cho bảo trì sửa chữa, khu phân loại hàng hóa riêng với vận chuyển hành khách, phân chia lại các đường băng sao cho hiệu quả và mở rộng các kho bãi nguyên liệu.

Kế hoạch này sẽ đáp ứng lên đến 477 ngàn lượt chuyên chở và khoảng 56 triệu lượt hành khách hàng năm.

Các dự án này sẽ hoàn thành hoặc tiếp tục triển khai cho đến 2027.

Các tác động

Cần phải nghiên cứu những gì?

Là một phần của luật liên bang về môi trường (NEPA) và luật tiểu bang về môi trường (SEPA), kế hoạch hành động đánh giá các tác động đến môi trường theo các hạng mục khác nhau. Các nội dung thảo luận bên dưới tổng hợp các yếu tố chính về mặt môi trường cần cân nhắc, dựa trên NEPA và SEPA.

GIỚI THIỆU:

Chúng tôi đã nhóm các nội dung cần có dựa theo NEPA và SEPA thành 12 hạng mục chính, nếu bạn muốn bổ sung thêm, vui lòng nhấp chuột vào nội dung tương ứng và ghi rõ đề nghị của mình vào phần trống. Nếu không có ý kiến gì thêm, bạn có thể chuyển đến mục tiếp theo.

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ KHÍ HẬU

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ KHÍ HẬU Việc triển khai và thực thi các dự án ngắn hạn này có thể tác động đến chất lượng không khí và khí hậu.

Vấn đề nào thuộc về không khí và khí hậu cần được nghiên cứu?

MÔI TRƯỜNG SINH HỌC

MÔI TRƯỜNG SINH HỌCCác dự án này cũng có khả năng tác động đến môi trường sinh vật học.

Vấn đề nào thuộc về môi trường sinh học cần được nghiên cứu?

KHÍ HẬU

KHÍ HẬUCác dự án này cũng có khả năng ảnh hưởng đến khí hậu.

Vấn đề nào thuộc về khí hậu cần được nghiên cứu?

CHẤT ĐỘC HẠI, CHẤT THẢI RẮN VÀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM

CHẤT ĐỘC HẠI, CHẤT THẢI RẮN VÀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM Việc triển khai các dự án này có thể làm phát sinh các chất độc hại và chất thải rắn.

Vấn đề nào thuộc về chất độc hại, chất thải rắn và ngăn ngừa ô nhiễm cần được nghiên cứu?

CÁC CÔNG TRÌNH MANG TÍNH LỊCH SỬ, KIẾN TRÚC, KHẢO CỔ VÀ VĂN HÓA

CÁC CÔNG TRÌNH MANG TÍNH LỊCH SỬ, KIẾN TRÚC, KHẢO CỔ VÀ VĂN HÓACác dự án này cũng có thể tác động đến các công trình lịch sử, kiến trúc, khảo cổ học và văn hóa.

Vấn đề nào thuộc về công trình công cộng, cơ sở hạ tầng cần được nghiên cứu?

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAIViệc triển khai và thực thi các dự án ngắn hạn này cũng có thể gây tác động đến mục đích sử dụng đất đai.

Vấn đề nào thuộc về mục đích sử dụng đất đai cần được nghiên cứu?

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VẤN ĐỀ CUNG ỨNG NĂNG LƯỢNG

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VẤN ĐỀ CUNG ỨNG NĂNG LƯỢNGCác dự án này cũng có thể tác động đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên và cung ứng năng lượng.

Vấn đề nào thuộc về tài nguyên thiên nhiên và nguồn năng lượng cần được nghiên cứu?

TIẾNG ỒN VÀ THAY ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÌ TIẾNG ỒN

TIẾNG ỒN VÀ THAY ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÌ TIẾNG ỒNCác dự án này này cũng có thể tác động đến độ ồn và gây biến đổi mục đích và công năng sử dụng đất đai các khu vực xung quanh do tiếng ồn.

Vấn đề nào thuộc về độ ồn và sự thay đổi thị trường nhà đất khu vực xung quanh do tiếng ồn cần được nghiên cứu?

TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG CÔNG BẰNG, VÀ ĐIỀU KIỆN SỐNG LÀNH MẠNH CŨNG NHƯ CÁC NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ AN TOÀN CHO TRẺ EM

TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG CÔNG BẰNG, VÀ ĐIỀU KIỆN SỐNG LÀNH MẠNH CŨNG NHƯ CÁC NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ AN TOÀN CHO TRẺ EM Các dự án này cũng có khả năng ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, tính công bằng về mặt môi trường, môi trường lành mạnh cho sự phát triển của trẻ và các nguy cơ tác động đến tính an toàn.

Vấn đề nào thuộc về kinh tế xã hội, tính công bằng về mặt môi trường, môi trường lành mạnh cho sự phát triển của trẻ và các nguy cơ tác động đến tính an toàn cần được nghiên cứu?

TÁC ĐỘNG ĐẾN MỸ QUAN ĐÔ THỊ

TÁC ĐỘNG ĐẾN MỸ QUAN ĐÔ THỊCác dự án này cũng có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Vấn đề nào thuộc về cảnh quan cần được nghiên cứu?

NGUỒN NƯỚC

NGUỒN NƯỚCCác dự án này cũng có khả năng tác động đến môi trường nước.

Vấn đề nào thuộc về môi trường nước cần được nghiên cứu?

GIAO THÔNG VẬN TẢI

GIAO THÔNG VẬN TẢICác dự án này cũng có khả năng tác động đến hệ thống giao thông vận tải.

Vấn đề nào thuộc về giao thông vận tải cần được nghiên cứu?

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ KHÍ HẬU Việc triển khai và thực thi các dự án ngắn hạn này có thể tác động đến chất lượng không khí và khí hậu.

Vấn đề nào thuộc về không khí và khí hậu cần được nghiên cứu?

MÔI TRƯỜNG SINH HỌCCác dự án này cũng có khả năng tác động đến môi trường sinh vật học.

Vấn đề nào thuộc về môi trường sinh học cần được nghiên cứu?

KHÍ HẬUCác dự án này cũng có khả năng ảnh hưởng đến khí hậu.

Vấn đề nào thuộc về khí hậu cần được nghiên cứu?

CHẤT ĐỘC HẠI, CHẤT THẢI RẮN VÀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM Việc triển khai các dự án này có thể làm phát sinh các chất độc hại và chất thải rắn.

Vấn đề nào thuộc về chất độc hại, chất thải rắn và ngăn ngừa ô nhiễm cần được nghiên cứu?

CÁC CÔNG TRÌNH MANG TÍNH LỊCH SỬ, KIẾN TRÚC, KHẢO CỔ VÀ VĂN HÓACác dự án này cũng có thể tác động đến các công trình lịch sử, kiến trúc, khảo cổ học và văn hóa.

Vấn đề nào thuộc về công trình công cộng, cơ sở hạ tầng cần được nghiên cứu?

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAIViệc triển khai và thực thi các dự án ngắn hạn này cũng có thể gây tác động đến mục đích sử dụng đất đai.

Vấn đề nào thuộc về mục đích sử dụng đất đai cần được nghiên cứu?

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VẤN ĐỀ CUNG ỨNG NĂNG LƯỢNGCác dự án này cũng có thể tác động đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên và cung ứng năng lượng.

Vấn đề nào thuộc về tài nguyên thiên nhiên và nguồn năng lượng cần được nghiên cứu?

TIẾNG ỒN VÀ THAY ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÌ TIẾNG ỒNCác dự án này này cũng có thể tác động đến độ ồn và gây biến đổi mục đích và công năng sử dụng đất đai các khu vực xung quanh do tiếng ồn.

Vấn đề nào thuộc về độ ồn và sự thay đổi thị trường nhà đất khu vực xung quanh do tiếng ồn cần được nghiên cứu?

TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG CÔNG BẰNG, VÀ ĐIỀU KIỆN SỐNG LÀNH MẠNH CŨNG NHƯ CÁC NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ AN TOÀN CHO TRẺ EM Các dự án này cũng có khả năng ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, tính công bằng về mặt môi trường, môi trường lành mạnh cho sự phát triển của trẻ và các nguy cơ tác động đến tính an toàn.

Vấn đề nào thuộc về kinh tế xã hội, tính công bằng về mặt môi trường, môi trường lành mạnh cho sự phát triển của trẻ và các nguy cơ tác động đến tính an toàn cần được nghiên cứu?

TÁC ĐỘNG ĐẾN MỸ QUAN ĐÔ THỊCác dự án này cũng có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Vấn đề nào thuộc về cảnh quan cần được nghiên cứu?

NGUỒN NƯỚCCác dự án này cũng có khả năng tác động đến môi trường nước.

Vấn đề nào thuộc về môi trường nước cần được nghiên cứu?

GIAO THÔNG VẬN TẢICác dự án này cũng có khả năng tác động đến hệ thống giao thông vận tải.

Vấn đề nào thuộc về giao thông vận tải cần được nghiên cứu?

Các yếu tố nào cần được xem xét?