Kế hoạch phát triển lâu dài Cảng hàng không (gọi tắt là SAMP)
Các dự án ngắn hạn
Cân nhắc về mặt môi trường

CẬP NHẬT VÀO THÁNG 2/2019

Cảm ơn ý kiến đóng góp – công khai hoặc thông qua các tổ chức có liên quan –  về “Mức độ tác động” cho các Dự án ngắn hạn của SAMP (kết thúc vào ngày 28 tháng 9 năm 2018). Cục quản lý hàng không liên bang (FAA) và Cảng hàng không Seattle nghiêm túc tiếp thu và cảm tạ sự tham gia của từng tổ chức, cá nhân.

Cục quản lý hàng không liên bang (FAA) dựa theo Luật liên bang về Môi trường (NEPA) về Cách Thẩm định về Môi Trường (EA) và Cảng hàng không Seattle (Port) dựa theo Luật tiểu bang về Môi trường (SEPA) sẽ đánh giá và trình bày khả năng tác động về môi trường của các kế hoạch ngắn hạn này.

Các ý kiến thu thập từ cuộc khảo sát mức độ tác động đã được xem xét và sẽ được cân nhắc trong quá trình phân tích kết quả. Cảng hàng không Seattle và các nhà tư vấn, kết hợp cùng Cục quản lý hàng không liên bang (FAA), hiện đang chủ trì việc phân tích tác động về môi trường này.

Cục quản lý hàng không liên bang (FAA) và Cảng hàng không Seattle (Port) sẽ công bố 2 văn bản riêng biệt: đầu tiên là bản kết quả nghiên cứu tác động của FAA dựa trên Luật liên bang về Môi trường cùng các quyết định sau đó, và bản kết quả nghiên cứu tác động của Cảng hàng không Seattle dựa trên Luật tiểu bang về Môi trường. Sẽ có sự tham gia đánh giá và thảo luật của công luận và các tổ chức có liên quan đối với cả hai văn bản này.

Sau khi Cục quản lý hàng không liên bang (FAA) và Cảng hàng không Seattle (Port) kiểm tra kĩ lưỡng các phân tích môi trường và hiểu rõ hơn về tính toán thời gian của bản kết quả sơ bộ, Cảng hàng không sẽ đăng cập nhật về thông tin này và các bước tiếp theo trên website.

Thực trạng

Tại sao lại có Kế hoạch phát triển cảng hàng không (SAMP)?

Dân số khu vực Central Puget Sound dự kiến sẽ tăng thêm 1 triệu người tính đến năm 2035. Kế hoạch phát triển lâu dài SAMP này là đề án chi tiết cho những thay đổi tại sân bay SeaTac (Seattle-Tacoma International Airport) nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Vào ngày 30 tháng 5 vừa rồi, cảng hàng không đã thực hiện một chiến dịch được xem là cần thiết trong 16 tuần nhằm nâng cao nhận thức của người dân của Kế hoạch SAMP này.

Kế hoạch SAMP này bao gồm các dự án ngắn hạn nâng cấp sân bay SeaTac, dự kiến hoàn thành trước năm 2027 trong đó chú trọng vào tác động đến môi trường. Kế hoạch SAMP cũng bao gồm kế hoạch dài hạn phát triển sân bay SeaTac với các dự án khác mà lúc này chưa xác định được mức độ tác động đến môi trường, sẽ cần phải có nghiên cứu sâu hơn vì các tác động này không dễ quan sát và phân tích ngay. Trước khi triển khai các kế hoạch lâu dài này, các bài nghiên cứu bổ sung và một quy trình đánh giá phù hợp nhằm xem xét các tác động đến môi trường sẽ được tiến hành.

Cảng hàng không hiện nay đã bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về tác động đến môi trường của các kế hoạch ngắn hạn trực thuộc SAMP, trong việc tuân thủ luật môi trường của tiểu bang (gọi tắt là SEPA) và Luật môi trường quốc gia (gọi tắt là NEPA). Các điều luật này đòi hỏi sự tham gia của dư luận. Cảng hàng không và FAA kêu gọi ý kiến của người dân nhằm xác định phạm vi các vấn đề về môi trường cần thảo luận, các tác động có thể có về mặt môi trường của các kế hoạch ngắn hạn này và các phương án lựa chọn phù hợp. Thời hạn 60 ngày đóng góp ý kiến sẽ mở từ bây giờ cho người dân và các tổ chức có liên quan, là cơ hội tốt nhất để đóng góp ý kiến của mình trong giai đoạn nghiên cứu tác động của môi trường.

Mục tiêu và nhu cầu

Cần phải làm gì và Tại sao

Một bản trình bày về các mục tiêu và nhu cầu là tiền đề cho việc nghiên cứu tác động của môi trường. Nhu cầu là để xác định vấn đề nào cần được giải quyết, mục tiêu chính là cách để giải quyết vấn đề đó. Bản trình bày về mục tiêu và nhu cầu được dùng để định hướng các khả năng và phương án của việc nghiên cứu.

Mục tiêu
Sân bay SeaTac là kênh vận chuyển đường không chính của toàn khu vực. Mục tiêu của các kế hoạch ngắn hạn để cải thiện tính hiệu quả trong vận hành, phù hợp với sự tăng trưởng trong tương lai và đáp ứng nhu cầu về kho bãi dự trữ nguyên liệu, bao gồm nguyên liệu cải tiến dành cho ngành hàng không.

Nhu cầu
5 nhu cầu chính trong các dự án ngắn hạn được xác định như sau:

  • Khả năng cung ứng của các nhà ga hành khách sẽ được nâng cấp để trở nên hiệu quả phù hợp nhu cầu tương lai.
  • Cơ sở hạ tầng, thiết bị cũng sẽ được cung ứng thêm hỗ trợ vận tải hàng hóa.
  • Các mục chưa đúng theo quy định của Cục quản lý hàng không liên bang sẽ được thiết kế lại phù hợp với quy định
  • Giải quyết tình trạng hoãn hoặc hủy chuyến vì ùn tắc
  • Cải thiện việc thiếu kho bãi dự trữ nguyên liệu sao cho đáp ứng nhu cầu của dự án và của sân bay
Kế hoạch hành động

Các dự án ngắn hạn của SAMP

Kế hoạch hành động được lập nhằm triển khai các dự án ngắn hạn thuộc SAMP, bao gồm khoảng 30 dự án nhằm cải thiện tính hiệu quả, an toàn, tăng khả năng di chuyển đến sân bay một cách dễ dàng và nâng cấp các thiết bị hỗ trợ cho sân bay.

Các điểm chính của kế hoạch bao gồm xây dựng nhà ga thứ hai, lập một khu vực riêng dành cho bảo trì sửa chữa, khu phân loại hàng hóa riêng với vận chuyển hành khách, phân chia lại các đường băng sao cho hiệu quả và mở rộng các kho bãi nguyên liệu.

Kế hoạch này sẽ đáp ứng lên đến 477 ngàn lượt chuyên chở và khoảng 56 triệu lượt hành khách hàng năm.

Các dự án này sẽ hoàn thành hoặc tiếp tục triển khai cho đến 2027.