Xog Dheeraad Ah

Warbixinta Dhaqangelinta ee Mashruuca Mudada Gaaban ee SAMP

Dulucda

Warbixinta Dhaqangelinta ee Mashruuca Mudada Gaaban ee SAMP

Arag qoraalka $

Lifaaqa 1aad – Macluumaadka Xiliga Qiimeynta

Arag qoraalka $

Lifaaqa 2aad – Kulanka Hay’adda ee Qiimeynta

Arag qoraalka $

Lifaaqa 3aad – Kulanka Dadweynaha ee Qiimeynta

Arag qoraalka $

Lifaaqa 4a-c – Ra’yi ka dhiibashada Qiimeynta

Arag qoraalka $

Lifaaqa 4d – Ra’yi Ka Dhiibashada  Na Soo Gaartay

Arag qoraalka $

Lifaaqa 4e – Ra’yi Ka Dhiibashada  Na Soo Gaartay

Arag qoraalka $

Lifaaqa 4f – Ra’yi Ka Dhiibashada  Na Soo Gaartay

Arag qoraalka $