Dooro Page

Cusboonaysii SIDII JANAAYO 2021

Jadwalka dib-u-eegista deegaanka ee Joogtada ah (NAM) Mashruuca Master Plan Plan (SAMP) ee Muddada-dhow (NTP) waa la kordhiyay. Waqtiga ayaa lagu darayaa si loo dhammeeyo falanqeyn adag, iyo sidoo kale isuduwid sare oo lala yeesho Maamulka Duulista Federaalka (FAA). The ...