Dooro Page

Macluumaad dheeraad ah

SAMP Dukumeentiyada Mashaariicda Muddada Dhaw

Isugeynta

SAMP Warbixinnada Mashruucyada Udhow

Fiiri dukumiintiga $

Lifaaqa 1 - Macluumaadka Isboortiga

Fiiri dukumiintiga $

Lifaaqa 2 - Shirka Iskuduwaha Hay'adda

Fiiri dukumiintiga $

Lifaaqa 3 - Kulammada Kala Duwan ee Dadweynaha

Fiiri dukumiintiga $

Lifaaqa 4a-c - Faallooyinka Wejiga la helay

Fiiri dukumiintiga $

Lifaaqa 4d - Faallooyinka Wejiga la helay

Eeg dukumeenti $

Lifaaqa 4e - Faallooyinka Wejiga la helay

Fiiri dukumiintiga $

Lifaaqa 4f - Faallooyinka Wejiga la helay

Fiiri dukumiintiga $

Lifaaqa 4g - Faallooyinka Wejiga la helay

Fiiri dukumiintiga $