Chọn trang

CẬP NHẬT VÀO THÁNG 2019 NĂM XNUMX

  Cảng Seattle và FAA đang tiến hành đánh giá môi trường đối với các Dự án ngắn hạn của SAMP. Vào tháng 2019 năm XNUMX, giai đoạn đánh giá môi trường đã được mở rộng để kết hợp các phản hồi được nghe trong giai đoạn xác định phạm vi môi trường. Đánh giá môi trường sẽ ...