Chọn trang

CẬP NHẬT VÀO THÁNG 2020 NĂM XNUMX

Cảng Seattle và FAA đang tiến hành đánh giá môi trường đối với các Dự án ngắn hạn của SAMP. Dự báo và cập nhật lịch trình. Là một phần của quy trình đánh giá môi trường cho các Dự án SAMP Gần hạn (NTP), Cảng Seattle đã xem xét hàng không ban đầu ...