Chọn trang

CẬP NHẬT VÀO THÁNG 2020 NĂM XNUMX

Kế hoạch tổng thể sân bay bền vững (SAMP) tiến độ rà soát môi trường các dự án gần hạn (NTP) bị trì hoãn do hậu quả của đại dịch COVID-19. Việc trì hoãn nhằm mục đích cung cấp khả năng tổ chức các cuộc họp công cộng hiệu quả và an toàn, đồng thời bao gồm việc trì hoãn một phần ...